“SỰ LẤP LÁNH” VÀ HIPHOP QUA TỪNG GIAI ĐOẠN

Mối quan hệ của Hip-hop và trang sức gần như cộng sinh. Trong bối cảnh hội nhập văn hóa, gần như không thể tách rời hai thực thế này, chúng ta không thể đề cập tới hip-hop mà bỏ qua trang sức và ngược lại…

VĂN HÓA

ÂM NHẠC

Some great Posts

Tin tức mới nhất về thời trang, phong cách.

ALL NEWS

Tổng hợp tin tức thị trường âm nhạc trong và ngoài nước.